Одрицање од одговорности

Ова веб страница се пружа „као што јесте“ без икаквих изјава или гаранција, изричитих или имплицираних. Не дајемо никакве изјаве или гаранције у вези са овом веб-страницом или информацијама и материјалима који се налазе на овој веб локацији.

Не доводећи у питање општост претходног става, не гарантујемо да ће: (а) ова веб страница бити стално доступна, или уопште доступна; (б) информације на овој веб страници су потпуне, истините, тачне или не обмањују. Ништа на овој веб страници не представља, нити треба да представља савет било које врсте.

Нећемо бити одговорни према вама у погледу било каквих губитака који произилазе из било ког догађаја или догађаја ван наше разумне контроле. Нећемо бити одговорни према вама у погледу било каквих пословних губитака, укључујући (без ограничења) губитак или оштећење профита, прихода, прихода, употребе, производње, очекиване уштеде; губитак пословања; губитак уговора; Бизнис прекид; губитак употребе новца; губитак предвиђене уштеде; губитак угледа; губитак купаца; гоодвилл купаца и/или слични губици).

Ово одрицање од одговорности не утиче на ваша законска права и остаће на пуној снази чак и ако се прекине из било ког разлога.